Nära Klarärlven, fyra kilometer från torget i Karlstad ligger denna förening med fem tvåplan, fyrfamiljshus, och tre trevåningshus. Totalt 62 lägenheter. Carport och förråd till alla. Granne med Tyrstugans motionsområde.