Två etapper med totalt 36 bostäder efter älven i Karlstad. Tvåplans radhuslägenheter -112-130 m2- och fyrfamiljshus  med bostäder på 83 eller 102 m2. Golfbana o Klarälven direkt i anslutning till området. Carport o förråd till samtliga. Två små ”gula hus” vid älvkanten ingår.